Temel Yetkinlikler


Güven Yaratma

Temel Yetkinlikler

Birey olarak kendisine ve İpragaz markasına güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişiler ile etkileşime girmek.


 • Dürüst bir şekilde çalışır.
 • Kendini, yaklaşımını ve düşüncelerini açıkca ortaya koyar.
 • Farklı fikir ve düşüncelere karşı açıktır.
 • Diğer kişileri destekler.


Pozitif Yaklaşım ve Çözüm Odaklılık

Pozitif Yaklaşım ve Çözüm Odaklılık

Yenilikler ve engeller karşısında olumsuzluklara odaklanarak enerji, motivasyon ve zaman kaybına yol açmaktansa, bunların aşılmasına odaklanmak, yapıcı bir yaklaşımla fikir ve öneri geliştirmek, işin tamamlanmasını ve sorunun çözülmesini sağlayacak bir hareket tarzı sergilemek

 • Yapıcı bir yaklaşım sergiler.
 • Zorluklara rağmen çaba göstermeye deavm eder.
 • Diğerlerine destek olur ve başarıya teşvik eder.

Müşteri Odaklılık

Müşteri Odaklılık

İç/Dış müşteriyi ve ihtiyaçlarını yapılan her işin temel odağı haline getirmek; verimli müşteri ilişkileri geliştirmek, korumak ve etkin hizmet sunmak ve ihtiyaçlarını sürekli izlemek

 • İç / dış müşterileri bilgilendirir.
 • İç /dış müşteriler ile işbirliğine dayalı ilişkiler kurar.
 • İç / dış müşterilerin ihtiyaçlarını ve problemlerini karşılar.
 • İç/dış müşteri memnuniyeti sürekli kılmak için geribildirim alır.Dayanışma

Dayanışma

Diğer kişiler ile etkin ve uyumlu bir şekilde işbirliği içinde çalışmak; olumlu iş ilişkileri oluşturmak ve sürdürmek

 • Etkin ilişkiler kurar ,özgüveni arttırır, empati sergiler, ilgilenir, paylaşır, destekler.
 • Ekip ve şirket amaçlarını ön plana çıkarır.
 • İş birliği için gönüllü olur.


Kalite Odaklılık

Kalite Odaklılık

Her ne kadar küçük olsa da işi tamamlarken tüm ilgili alanları göz önüne almak; işin tüm yönlerine ilgi göstermek; süreçleri ve görevleri doğru bir şekilde kontrol etmek; süreç içerisinde dikkatli olmak.

 • Çıktı kalitesinin yüksek olmasını temin eder.
 • Kalite problemlerine karşı harekete geçer.Sürekli Öğrenme ve Gelişim

Sürekli Öğrenme ve Gelişim

Mevcut şartları, süreçleri ve kişisel yetenekleri geliştirebilmek için harekete geçmek; uygun metodlar kullanarak fırsatları belirlemek, çözümleri uygulamak ve sonucu ölçmek.

 • Gelişim ve öğrenmeye yönelik fikirler üretir.
 • Fikirleri hayata geçirir ve uygular.