Staj Olanakları


Staj Olanakları

Amaç
Halen okumakta olan öğrencilerin staj yapmalarına olanak tanıyarak bilgi ve becerilerinin aktarılmasını ve geliştirilmesini sağlamak; dolayısıyla iş hayatına kalifiye insanların katılmasına katkıda bulunmaktır.

Stajyer Öğrenci Seçme-Yerleştirme Kapsamı
İpragaz A.Ş.'ye staj başvurusu yapan,

  • 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki meslek liseleri ve dengi okullar ile staj zorunluluğu olan ve/veya staj yapmayı teşvik eden üniversite veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin,
  • En fazla 1 yıl, en az 1 ay süreyle,
  • İpragaz A.Ş. Merkez Ofis, Bölge Müdürlükleri ve Dolum Tesisleri'nin ilgili birimlerdeki staj yapma sürecini kapsamaktadır.

Staj Başvuruları
Staj başvurularınızı, Kariyer.net sayfasında belirli dönemlerde açılan stajyer ilanlarımız aracılığıyla iletebilirsiniz.