İpragaz Akademisi


İpragaz Akademisi

Günümüz iş yaşantısında firmalar arası en büyük rekabet unsuru, "çalışanlar"dır. Bir adım ötesinde, markayı bulunduğu konuma getirenler, yine o markanın çalışanlarıdır. Bu nedenle, son yıllarda tüm dünyada ve özellikle de ülkemizde insana yapılan yatırımda dikkat çekici şekilde bir artış gözlenmektedir. İpragaz olarak, çalışanlarımıza yaptığımız yatırımı yeni bir boyuta taşımak maksadıyla, sektörümüzde bir ilk'e daha imza attık. Şirket vizyonumuzu, ortak değerlerimizi ve temel yetkinliklerimizi destekleyen İpragaz Akademisi'ni Mayıs 2007'de faaliyete geçirdik. Akademi'de satış ve satış yönetimi grupları için 2,5 yıllık bir program hedeflenirken, diğer gruplar için de zaman sınırlaması olmayan sistemli bir eğitim ve gelişim süreci tasarlanmıştır.

Bu akademi ile amacımız tüm İpragaz çalışanlarının yetkinliklerini, liderlik özelliklerini ve vizyoner bakış açılarını, günümüz iş dünyası ihtiyaçları, değişen pazar ve rekabet koşulları doğrultusunda geliştirmektir.

Gelişim süreci, kişilerin bulundukları pozisyonlardaki iş tanımları ve gerekli yetkinliklere göre, bağımsız bir danışmanlık şirketi olan Management Centre Türkiye (MCT) tarafından tüm İpragaz için özel olarak tasarlanmıştır.

Sonuçta hem daha sistematik hem de daha sürekli bir eğitim döngüsü planlanmış olup, çalışanlarımız gelişim ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel, teknik, yönetsel ve kişisel gelişim programlarından geçecektir.

İpragaz Akademisi, sınıf içi eğitimlerin yanı sıra, birbirini takip eden atölye çalışmaları, dvd seansları, makaleler, kitaplar, ödevler, sohbet toplantıları ve testlerle de desteklenmiştir.

Artık, İpragaz'da insana yatırımın en önemli aşaması olan eğitim ve gelişim, şirket kültürümüzün değişmeyen bir parçası haline gelmiştir.